Slovník pojmov

Certifikované stavebné drevo

Certifikované stavebné drevo je drevo z vyrazeným alebo vytlačeným certifikátom určené na stavbu nosných konštrukcií domov a iných veľkých stavieb. Každý jeden hranol by mal mať vlastný certifikát. Stavebné drevo musí spĺňať prísne normy, byť dokonale vysušené alebo sterilizované a mať dostatočnú pevnosť. Stavebné drevo odporúčame nakupovať len od overených dodávateľov.

Súvisiace

J&J Profil