Druhy dreva

Severský smrek

Bezjadrová drevina, zrelá drevina má malý živicový kanál. Je bielej farby, niekedy so slabým žltým alebo ružovým odtieňom. Letokruhy sú veľmi dobré viditeľné na všetkých rezoch. Neskorá drevina sa čiastočne odlišuje od skorej tmavšou farbou. Pevnosť dreva je 470 kg/m3.

Vo fyzikálno-mechanických vlastnostiach a odolnosti voči hnilobe drevina smreka čiastočne zaostáva za borovicou, ale v koeficiente kvality ju prekonáva. Je vhodná na výrobu drevených obkladov ako tatranský profilzrubový profildrevená podlaha – dlážkovica a terasové dosky. Z rôznych druhov smrekov má najlepšie vlastnosti drevina severského smreku. K prednostiam dreviny smreka patrí homogénnosť pri spájaní, farebná stálosť – biela farba vydrží dlhšiu dobu nezmenená, nízka smolovitosť.

Súvisiace

J&J Profil