Blog

Sústruženie dreva

Sústruženie dreva

Pod pojmom sústruženie dreva si množstvo laikov predstavuje celú škálu činností, ktoré však nemajú so sústružením nič spoločné. Ako sústruženie sa často označuje akýkoľvek druh spracovávania a opracovávanie dreva, čo však nie je presné. Dnes sa pozrieme na to, čo je to v skutočnosti to sústruženie, ako prebieha, na čo si pri ňom dať pozor a aké výrobky z neho môžete získať.

Čo je sústruženie dreva?

Hobľovanie, rezanie, dlabanie, ani vŕtanie. Nič z tohto nie je sústruženie. Sústruh na drevo je zariadenie s najčastejšie dvoma proti sebe umiestnenými hriadeľmi, ktoré sa točia (väčšinou) veľkou rýchlosťou. Medzi tieto dva hranoly sa pevne umiestni kus dreva, ktorý sa následne pomocou rezbárskych nástrojov opracováva rovnomerne vďaka vysokým otáčkam. Pri sústružení je mimoriadne dôležitá bezpečnosť práce a nikto by nemal pracovať so sústruhom bez adekvátneho školenia. Neodbornou manipuláciou so sústruhom často vznikajú vážne poranenia, ktoré začínajú odtrhnutými končatinami a končia smrťou. 

Motorové vs. manuálne točenie dreva

Otáčanie dreva (alebo iného materiálu na sústruhu) môže byť zabezpečené buď vstavaným motorom, alebo nejakou externou silou – napríklad šliapacím pedálom podobne, ako na starých kolovratoch a šijacích strojoch. Je jasné, že manuálne poháňaný sústruh sa točí neporovnateľne pomalšie, a teda aj práca na ňom trvá oveľa dlhšie. Na opracovávanie dreva s malým priemerom je však dostatočný. 

Strojové vs. ručné opracovávanie

Roztočené drevo je možné následne opracovávať buď ručne (pomocou dláta alebo iného rezbárskeho nástroja), ktorý pevne držíme v ruke. Každý sústruh by mal mať aj akúsi „stabilizačnú poličku“, kde si ruku pevne položíte a následne opatrne prikladáte dláto k roztočenému drevu, ktoré z neho začne odoberať rovnomerne po celom obvode žiadané množstvo materiálu. Ideálne je, ak má sústruh aj bezpečnostný kryt, cez ktorý prestrčíte len dláto, a ak by vám ho náhodou nejakým nedopatrením sústruh chytil, nevletí vám doň aj ruka.

Druhým typom sú programovateľné sústruhy podobné CNC strojom, kde do roztočeného dreva vyrežú presný „motív“, ktorý predtým nakreslíte v počítači.

Stavebné prvky vyrobené sústružením

Pomocou sústruženia zo surových stromov, ale aj z drevených hranolov sa vyrábajú rôzne stavebné prvky. Stĺpiky, zábradlia, nosníky, guľatina (napríklad na výrobu zrubového obkladu alebo stavbu zrubu) a podobne. Na sústruhu je ľahké vyrezať napríklad do nosných trámov alebo plotových stĺpikov akékoľvek pravidelné zárezy, ornamenty a iné umelecké prvky.

Ďalšie prvky vyrobené sústružením

Na sústruhu sa dajú veľmi ľahko vyrobiť aj rôzny pomôcky do domácnosti a dekorácie. Násady na metlu, misky, vázy, taniere, poháre, vychádzkové palice, ale aj niektoré (najmä dychové) hudobné nástroje.  

 

 

J&J Profil