Blog

montáž roštu

Tatranský profil a jeho montáž v interiéry

Drevené obklady sú už dlhé roky súčasťou a ozdobou našich obydlí . Vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam, vzhľadu a vôni budú dotvárať náš dokonalý domov ďalšie desaťročia. Ich montáž je pomerne jednoduchá a vďaka tomu si obklad môžeme kľudne namontovať svojpomocne. Stojí za to využiť tipy uvedené nižšie.

Nosná hranolová konštrukcia (rošt) a jej montáž

Najprv vytvoríme nosnú konštrukciu. Obklady pripevňujeme k nosnej konštrukcii z drevených lamiel (hranolov). V mieste montáže na (stenu, strop) pripevníme rošt vhodnej veľkosti. V súlade so zásadou, že rošt do ktorého sa obklady budú montovať pomocou klincov alebo skrutiek by mali byť 2 až 3 krát hrubšie ako materiál, ktorý sa má pripevniť, hranoly by mali byť aspoň 20 × 30 mm (v prípade použitia 1cm hrubého tatranského profilu). Toto pravidlo platí aj pre použitie hrubších drevených obkladov. Všetky interiérové obklady by mali mať maximálnu vlhkosť 12-14%, v ideálnom prípade rovnaká ako rošt. Nikdy nepoužívajte na obklad a nosnú konštrukciu  nevysušené drevo, pretože sa postupom času po vyschnutí zmrštia.

Hranoly roštu sú vždy pripevnené v pravom uhle k zamýšľanému smeru obkladov. Nosná konštrukcia musí pozostávať najmenej z dvoch paralelných hranolov umiestnených vo vzdialenosti zodpovedajúcej hrúbke a hmotnosti zvoleného obkladu. Na stenách odporúčame rozmiestnenie roštu od 30-70cm. 1-2cm hrubý profil 30-50cm, 2-3cm hrubý profil 50-70cm. Vo všeobecnosti platí, že čím je nosná konštrukcia hustejšia, tým je obloženie steny pevnejšie.

Roštové hranoly sa zvyčajne upevňujú pomocou hmoždiniek a skrutiek v závislosti od základov (stien alebo stropu). V súčasnosti môžete použiť aj kvalitné montážne lepidlá. Obzvlášť si dávajte pozor pri osadzovaní prvej dosky obkladu. To nielen uľahčí montáž dosiek, ale aj výrazne ovplyvní konečný estetický efekt. Štandardná odchýlka nesmie byť väčšia ako +/- 2 mm na 2 metre.

Zateplenie stien

Medzi hranolovú konštrukciu môžeme použiť izoláciu (napr. minerálnu vatu ) musíme ale dať pozor a dodržať pravidlá izolovania a to či máme difúzne otvorenú alebo difúzne uzavretú konštrukciu steny alebo strechy. Každopádne treba nechať medzi izoláciou- fóliou (fólia ide zväčša priamo na izoláciu) a dreveným obkladom vzduchovú medzeru cca 3cm. Tá nám slúži na bezproblémové prúdenie vzduchu.

Drevené obklady z Tatranského profilu a ich montáž

Sú profilované dosky s perom a drážkou ktoré by sa mali vždy na steny montovať vodorovne perom hore. Zabraňuje sa tým hlavne v exteriéry prechodu vody nakoľko voda steká po obklade dolu. Drevo je prírodný materiál a hlavne vplyvom zmien teploty a vlhkosti dosky “pracujú”. Aj v prípade ich lepenia sa môže vyskytnúť vydutie a v extrémnych prípadoch aj poškodenie obloženia.

V prípade, že drevený obklad idete montovať na vlhkú stenu alebo je možnosť že v danej miestnosti bude dočasne zvýšená vlhkosť, hranoly a obklady by mali byť impregnované. Celý rošt musí byť namontovaný tak aby mohol vzduch medzi stenou a obkladom cirkulovať. V prípade vlhkých priestoroch a najmä kúpeľne je vhodné na vrchu steny nechať dilatačnú medzeru  a vetrať aby sme sa čím skôr zbavili prebytočnej vlhkosti. Medzi panelmi a stenami alebo stropom by mala zostať dilatačná medzera približne 8 mm, ktorá je nakoniec prekrytá ukončovacou lištou. Týmto spôsobom sa drevo bude môcť prirodzene rozťahovať so zvyšujúcou sa vlhkosťou vzduchu.

Pri položení obkladov doporučujeme zvoliť jeden štýl , najlepšie od jedného výrobcu. Pero a drážku na obkladoch nemusí mať každý rovnakú.

Obkladové dosky je možné pripevniť:

Použitím skrutiek, klincov a spôn (tesárske skrutky a klince, vzduchová pištoľ na spony/klince)

Klince sú používané väčšinou pre klasické stenové panely, ktorými sú pribité . V každom prípade neodporúčame pripevňovať dosky na spodnom okraji drážky, pretože panel na tomto mieste je príliš slabý, čo môže spôsobiť zlomenie dosky.

Skrutky – je to zriedka používaný spôsob upevnenia obkladových stien v interiéri, pretože sú viditeľné . Ak zvolíte túto metódu upevnenia, odporúčame umiestniť skrutky v rovnakej vzdialenosti a najlepšie na dekoratívne použitie.

Medzi panelmi a stenami alebo stropom by mala zostať dilatačná medzera približne 8 mm, ktorá je nakoniec pokrytá ukončovacou lištou. Týmto spôsobom sa drevo bude môcť prirodzene rozťahovať so zvyšujúcou sa vlhkosťou vzduchu.

Ukončovacie lišty by mali byť vždy namontované na okraji obkladov. Všade tam kde sa obklady spájajú ( ploská – spojovacia lišta) , kde je obklad kolmo na stenu ( lišta vnútorný roh) a kde sa obklad spája s druhým obkladom alebo stenou pod 90st napr. roh okolo okna ( lišta L – vonkajší roh)

Estetická rada na záver        

Ak je celková dĺžka obkladanej steny väčšia ako dĺžka dosky. Čo znamená že sme nútený vytvoriť aspoň jeden spoj medzi doskami na dĺžku, odporúčame vám zvoliť prekladaný štýl (podobne ako kladenie tehál v stene). Treba spoj dosiek pravidelne prekladať aby nebol v strede alebo len na jednej strane miestnosti čo nevyzerá vôbec esteticky príjemne. ( Napr. stena je široká 6m a obklad máme 4m a 2m….systém ukladania dosiek teda bude 4+2 potom 2+4,4+2,2+4 a takto sa to bude striedať až kým nebude obložená celá stena)

Súvisiace

J&J Profil